పల్లికాయ ట్రైన్ - Groundnut Train | Telugu Stories | Telugu Kathalu | Magical Stories | New Stories

0 Просмотры
Издатель
Watch పల్లికాయ ట్రైన్ - Groundnut Train | Telugu Stories | Telugu Kathalu | Magical Stories | New Stories | Comedy Stories | Magical Stories

Groundnut Train Story

#GrandmaTalesTelugu #TeluguStories #FunnyStories #TeluguKathalu #Storiesintelugu #TeluguComedy #TeluguMoralStories

Story : Arjun was a bright student but couldn't get any job. One day he and his two friends are discussing at a tea stall. Arjun wants to nominate in next election and wants to become MLA ,so he can help poor villagers. But this is not a easy task to do. From last five times there is one and only MLA in his locality. Who wants to stand his son in this election. It's not a easy task to win against a Bahubali minister. So they are discussing to do something extraordinary. They comes up with Ground Nut Train ! Buy why ? What is the story behind this? To know watch this video till end.

Other Related Stories from this Channel:

ఆరెంజ్ కార్ - Orange Car | Telugu Stories | Stories In Telugu | Telugu Kathalu | Magical Stories


బంగాళదుంప స్కూటర్ - Potato Scooter | Telugu Stories | Stories In Telugu | Telugu Kathalu


జామ పండు టాక్సీ - Guava Taxi | Telugu Stories | Stories In Telugu | Telugu Kathalu | New Stories


కొబ్బరికాయ విమానం - Coconut Aeroplane | Telugu Stories | Stories In Telugu | Telugu Kathalu


పైనాపిల్ ఆటో - Pineapple Auto | Telugu Stories | Stories In Telugu | Telugu Kathalu | New Stories


మాట్లాడే పక్షి - మ్యాజికల్ కార్ | Talking Bird - Magical Car | Thief | Flying Car | Telugu Stories


దొంగలకే దొంగ - Gang of Thief | Telugu Stories | Stories In Telugu | Telugu Kathalu | Thief Stories


బంగారి వరి గొలుసు - Golden Rice Field | Telugu Stories | Stories In Telugu | Telugu Kathalu


భలే దొంగ - బంగారు బావి | Golden Well and Foolish Thief | Telugu Stories | Stories In Telugu


Grandma Tales Telugu brings you funny and entertaining stories on a regular basis. You all can enjoy the fun in those stories and you will be mesmerized with the beautiful visuals.
Thank You,
Grandma Tales Team.

Subscribe Now :


Follow us on our Social Accounts :
Facebook :
Twitter :
Instagram :
Blogger :
Tumblr :
Pinterest :
Mix :
Категория
Игровые новости
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика