Cách Làm Đậu Hũ Mềm - Homemade Soft Tofu Block Epsom Salt

0 Просмотры
Издатель
Đăng ký kênh Thuy Do Michigan:
Đậu hủ, đậu khuôn, đậu phụ, tàu hũ, tù hủ,...là món ăn chay, ăn mặn đơn giản chỉ có 3 thành phần nguyên liệu, đậu, nước và chất làm đông (coagulant). Có 8 loại coagulant như là muối gypsum, nigari, Calcium Chloride, epsom, đường nho, giấm, chanh, agar agar,...tất cả đều phài là food grade. Hôm nay tôi xài muối epsom, tiện dụng dễ mua, thành phẩm trung bình về hương vị cũng như hình thức.
Công Thức - Recipe
Nguyên Liệu - Ingredients: Yield 680g Tofu and 300g Okara (lees/pulp)
Đậu nành khô hạt - 300g Soybean = cup
Muối epsom - 1tsp (7g) epsom salt (Magnesium Sulfate)
Muối - 1 tsp (7g) Sea Salt
Nước - 3 Liters of Water = 12 cups, divided ( 4 cups (blend), 1 cup (strain okra), 1 cup (coagulant), 6 cups (boiling))

Direction Notes:
Soak soybeans overnight.
Remove the skins (optional)
Drain and rinse soybeans.
Blend the soybeans with water (4 cup) until smooth.
Strain the blended mixture using butter muslin or cheesecloth, or A tight-weave cloth.
I lined the chinois strainer with cloth
Add 1 cup water to okra to squeeze out of more milk
The Okra (Pulp) is 300g
Prepare the coagulant solution: Sea salt + epsom salt + warm water (1 cup)
Cook the milk
Choose Saute Program, MORE mode, bring 6 cups of water to a boil
Add milk and bring to a boil, constantly stir the milk to prevent scorching, for about 15 minutes.
As soon as the mixture just begins to boil, turn off the heat.
The temperature is about 205F/96C
Add sea salt. Continue stirring until the mixture 175-185°F/80-85°C, about 5 minutes
Add coagulant, quick move the spatula through the milk 5 rounds
The bean curds appear in front of your eyes
Pour the mixture into the cloth (mousseline/cheese cloth) lined mold.
Pressure down with hands or light object for 30 seconds.
Then just let them drain until completely cool
Remove the blocks of tofu, put into a storage container, cover with clean water, keep in refrigerator up to a week.
Or cut into small cubes, air fry at 400°F, 13 minutes.

Dụng cụ - Utensils:
Muối epsom salt pure :
Muối epsom nguyên chất 1lbs:
Tofu mold - Khuôn và vải làm đậu phụ:
Cheesecloth: ​
Instant pot 8qt: ​
Vortex Instant Pot Air Fryer: ​
Chinois strainer:
Категория
Игровые новости
Комментариев нет.
Яндекс.Метрика